Sustuklarımız içimizde büyürken: Kim Jiyoung Born 1982

Uzun yıllar köylülerin ve sıradan insanların güç sahipleri karşısındaki direniş biçimlerini inceleyen Amerikalı antropolog James Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (1990) adlı kitabında kölelerin efendilerine olan direnişinin her zaman politik mücadele alanında değil bazen dile getirilmeyen duygularda veya karşılaşma sonrası kölelerin kendi aralarındaki diyaloglarında yani saklı metinlerde gerçekleştiğini anlatır. Koreli yazar Cho Nam-Joo’nun kadın kahramanı Kim Jiyoung’un hikayesi de söylediklerinden çok söylemediklerinde anlam bulur. 30’lu yaşlarındaki Jiyoung susmaya o kadar alışmıştır ki birgün kendini başka kadınların ağzından konuşurken bulur. Etrafındakiler tarafından delilik emaresi sayılan bu davranış aslında evrensel bir gerçekliğin dışavurumudur: Her kadın aslında tanıyıp tanımadığı tüm kadınların toplamıdır ve bir kadın konuşmaya başladığında ağzından kimin sözcüklerinin döküleceğini bilemezsiniz. Yıllarca aklın ücra köşelerinde saklanmış isyan kırıntıları bir anda sessizlik duvarını yıkıp yüzünüze çarpabilir ve çaresizliğin sıvı hali diye küçümsediğiniz gözyaşlarında boğulabilirsiniz. Dünya bir anda değişmese de bu küçük direniş tarihteki yerini alır, başka kadınlara ulaşmak üzere havaya karışır ve kimse bir daha eskisi gibi olmaz.  

Kitabın Amerika baskısı, 2020

Kurgu bakımından yine Koreli kadın yazar Han Kang’ın Vejetaryen kitabını çağrıştıran Kim Jiyoung Born 1982 edebi niteliği bakımından Vejetaryen ile kıyaslanamazsa da dünyanın her köşesinden kadının içinde kendini bulacağı, yoğun gözlem gücüne dayanan akıcı bir hikaye. Ben bu kitaptan hemen önce Melisa Kesmez’in Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz kitabını okumuş, kitaptaki hikayeleri sanki kendim yazmış gibi bir hisse kapılmıştım. Aynı hissi Cho Nam-Joo’nun Kore’de 2016 yılında basılan kitabında da yaşadım: beş kızından olma kız torunlarına “oğul” diye seslenen ananem, havanın erken karardığı kış akşamları durağa babamı çağırmam (ama yine de gündüz tacizlerinin kaçınılmazlığı), her kaçamak bakıştan kendimi sorumlu tuttuğum ergenlik yıllarım, çocuk sahibi olmakla kaça katlandığını artık hesaplayamadığım iş hayatı adaletsizlikleri, sonu gelmeyen susmalar, kendine konuşmalar ve daha niceleri benim kitapta bulduğum anekdotlarım. Yakın zamanda Kore’de patlayan kadın tuvaletlerine gizli kamera yerleştirme skandalı ise hepsinin üstüne tuz biber. Bu tacize maruz kalan Jiyoung’un eski işyerindeki arkadaşları terapi ve bilumum ilaçla ayakta kalmaya çalışırken herkesin resimleri kendi aralarında paylaşan erkekleri korumaya çalışması aile ve kariyer arasındaki kısır döngüye hapsedilmiş kadınların toplumca nasıl bir seçeneksizliğe itildiğini ortaya koyuyor. 

Artık neredeyse kanıksadığımız bunlara benzer pek çok durumun aslında kadını erkek iktidarının çoğalıp geliştiği süreçlerin hizmetçisi gören bir düşünce dünyasının ürünü olduğunu anlamamız için elbette bütün kadınların delirmesi gerekmiyor. Yazar her ne kadar keşfettiği bu sırrın üzerine yeterince gitmese de kuşaklar arası kadın diyalogları, başka kadınların ağzından konuşmak, bütün kadınlar gibi düşünebilmek ve önüne konanı delirmek pahasına kanıksamamak bu sömürgeci düzenin çıkışına giden yolların yapı taşları. Bu sırrı olabilecek en sade haliyle geniş kitlelere ulaştıran kitap elbette feminist nitelemesini hak ediyor. 

Cho Nam-Joo, Kim Jiyoung Born 1982, çev. Jamie Chang, Liverlight Publishing, 2020.

Virüs Var, Derdimizi Kime Anlatsak?

Söylenmesi gereken şu ki bir ülkenin medeniyet seviyesinin ne en yüksek gökdeleni yapmakla ya da en hızlı arabayı sürmekle ne de savunma sistemlerinizin ya da ordunuzun ne kadar gelişkin olduğuyla ilgisi var. Bunun teknolojinizin gelişmişliğiyle ya da sanatsal başarılarınızla ilgisi olmadığı gibi özellikle resmi devlet toplantılarınızın ne kadar şaşalı yapıldığıyla, havai fişek gösterilerinizin ne kadar görkemli olduğuyla, ya da ne kadar Çinli turistin dünyanın farklı yerlerini satın almasıyla da bir ilgisi yok. Sadece tek bir ölçüt var ve o da toplumun en zayıf ve korunmasız bireylerine nasıl davrandığınız.

–Fang Fang, Wuhan Diary

Wuhan Günlüğü Çinli yazar Fang Fang’ın korona virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan şehrindeki iki aylık karantina (Şubat ve Mart 2020) deneyimini aktardığı sosyal medya paylaşımlarının bir derlemesi. Ünlü edebiyatçı internette yaptığı günlük paylaşımlar binlerce insanın günlük rutinine girdiğinden beri, gerek resmi makamlardan gerekse toplumun milliyetçi kesimlerinden yoğun saldırılarla boğuşuyor. Dahası yazdıklarının İngilizce bir kitap olarak basılması gündeme gelince vatan hainliği ve durumdan istifade kendine servet ve uluslararası ün elde etmeye çalışmak gibi sair ithamlarla karşı karşıya kaldı.

undefined

Fang Fang’a dönük bütün bu saldırılar kitabın (ve öncesinde yazarın günlük paylaşımlarının) tanınmasına büyük bir katkı sağlamış olsa da, Wuhan Günlüğü’nün Çin’de ve yurt dışında gördüğü ilginin başka boyutları da var. Örneğin kitabın çevirmeni Michael Berry, parti-devleti eleştirisinde büyük cesaret sergileyen Fang Fang’ın ağır bir sessizlik ortasında “Wuhan’ın sesi” olduğunu iddia ediyor. Berry virüsle henüz tanışmakta olan Los Angeles’ta kitabı çevirirken Fang Fang onun için adeta gelecekten bir ses olmuş. Nitekim Çin’in ardından pek çok ülkede Fang Fang’ın aktardığına benzer karantina deneyimleri yaşandı. Diğer taraftan yazarın paylaşımları arkadaş sohbetlerine dayandığı için doğruluktan uzak olmakla suçlansa da Çin gibi, insanların bilgi alma kanallarının yoğun bir şekilde sansürlendiği ve devlet makamlarına güvenin azaldığı ülkelerde insanların böyle kişisel gözlemlere ve alternatif bilgi kaynaklarına yönelmesi anlaşılır. Hele de salgının seyrine dair yeterli ve şeffaf bilgilendirme çoğu hükümet tarafından tercih edilmemişken.

Günlük formatında olduğundan pek çok önemli konunun gündelik yaşamın detaylarına gömüldüğü kitapta Fang Fang özetle devlet ve birey arasındaki ilişkiyi irdeleyen şu önemli soruyu önümüze koyuyor: Her günümüzü dış düşmanlara karşı savunma psikolojisi içinde geçirmemizi isteyen, bu amaçla her tür milliyetçi propagandadan kaçınmayan ve ülke müdafaasında kimseye söz bırakmayan devlet adamları, nasıl oluyor da korona virüs gibi sinsi ve öldürücü bir düşman karşısında meseleyi sorumsuzca bireysel tedbirlere indirgeyip günbegün deşifre olan yetersizliklerini büyük bir başarı destanı gibi yansıtma yüzsüzlüğünü gösterebiliyor? Üstelik daha önceki salgınlardan hiç ders alınmamışken. 

Fang Fang bu sorgulamasında yalnız değil. Dünyanın dört bir köşesinde, belki birkaç istisna dışında, herkes benzer soruları ve daha fazlasını soruyor: böylesine büyük bir kriz anında vatandaşını korumaktan ve yaşatmaktan aciz bir devletin varlığı neyle meşrulaştırılabilir? Yardımlaşma ve dayanışmanın toplumun en temel dayanak noktası olarak belirdiği bir durumda siyasi hamaset ve bürokratik hantallığın hayatımızdaki yeri ve rolü nedir? Modern bilim ve teknolojinin verdiği güvenle kendimizi dünyanın mutlak hakimi sanırken içine düştüğümüz çaresizliği, doğanın dönüşümü karşısındaki savunmasızlığımızı nasıl açıklayacak ve alt edeceğiz? Sahiden bir düşmanımız var mı? Varsa kim ya da ne?

undefined

Evet ne yazık ki 2020 yılının getirdiği salgın kabusundan henüz uyanamamışken aklımız dünyadaki yerimize ve birbirimizle kurduğumuz ilişkilere dair bu sarsıcı sorularla doldu bile. Bu kurt içimizi kemirmeye başladı ya bir kere, dünyanın farklı noktalarında binlerce insan farklı sloganlar ardında derdini dökmek için sokaklara döküldü. Ve belki bazıları kutsal kitaplarına, bazılarıysa yalnızlıklarına gömüldü. Kim bilir belki kendimizi dinlemek zorunda kaldığımız bu kapatılma günlerinden bir özeleştiri yaparak çıkabilirdik, iyi örneklerimiz olsaydı. Mesela Çinli devlet adamları salgının insandan insana bulaşabilen bir virüsten kaynaklandığını daha erken açıklasaydı, yüz binden fazla insanın kurban verildiği Amerika’da siyasilerin yüzü kızarsaydı ya da Türkiye’de “sıfır vaka” böbürlenmeleri bir anda üç basamaklı ölüm tablolarında boğulurken yetkililer sorumluluk alıyor -muş gibi davranmasaydı. Keşke her gün açıklanan vaka sayılarına alışmasaydık, ya da şikayet edeni, dert yanmaya çalışanı linç etmeseydik. Keşke insan hayatı ile ekonomik çıkarlarımız veya ulusal itibarımız arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmasaydık. Ve bu kadar çok keşke biriktirmeseydik. 

İtiraf etmeliyim ki biyografik her çalışmayı çok sevmekle birlikte günlük okumaktan–kendiminkiler de dahil–hazzetmem. Üstelik Fang Fang’ın anlattığı çoğu birbirinin aynısı bunaltıcı karantina günlerini hepimiz deneyimledik, hala da deneyimliyoruz. İngilizce yayınlarda sıkça karşımıza çıkan Çin Kültür Devrimi (1966–76) eleştirilerinden usanmışken yazarın salgın eleştirisini 1950’lerden beri dinlediğimiz parti-devlet ve bürokrasi eleştirisine sıkıştırmasını, dolayısıyla krizin Çin’e özgü bir durum olduğu hissi uyandırmasını rahatsız edici buldum. Yazar bu sıradışı günlere dair geleceğe önemli bir not düşmekle birlikte tek düze günlük formatıyla ve araya serpiştirilmiş sınırlı sayıda eleştiriyle geniş bir okuyucu kitlesini cezbedeceğe benzemiyor ama ben yine de bu cesur kadının romanlarını okumayı iple çekiyorum.

Fang Fang, Wuhan Diary, çev. Michael Berry, Harpervia, 2020.

* Fang Fang fotoğrafı China Daily’den alınmıştır.

Uzun Yürüyüş’te Mao’nun Maceraları – Frederic Tuten

Edebi bir hikayeyi sürükleyici kılan en önemli özelliklerden biri şüphesiz belli bir sonuca doğrusal ilerlemekte olan bir kurgu ve anlatıdır. Kimi yazarlar geleceğe ya da geçmişe dönük git gellerle anlatıda bir takım oyunlar yapsa da çoğu hikayede zamansal akış okuyucunun temel tutunma noktası olur. Oysa okuma eyleminin kendisi hikayenin zamansallığına parallel değildir. Örneğin benim açımdan kurgu eserlerin cazibesi içinde bulunduğum andan çıkıp yazarın kurguladığı başka bir zamansal evrene geçmeme olanak yaratmalarından kaynaklanır. Bu anlamda okuma maceralarımda tarihi romanların ve ütopya/distopyaların yeri ayrıdır. Diğer taraftan bir kitabı baştan sona tek oturuşta okumak çoğumuzun sahip olmadığı bir lükstür. Bir oturuşta okuduğumuz zamanlarda bile zaman zaman dikkatimizin dağıldığı, etrafımızda olan bitenlere ilgimizin kaydığı ya da okuduğumuz bir cümleden esinle gözlerimiz okumaya devam ederken aklımızın başka yerlere, başka metinlere savrulduğu anlar olur. Aynı durum kitabın yazarı için de geçerlidir. Hiçbir yazar kitabını bir oturuşta tamamlamaz; aksine, yazma sürecinde olabildiğince farklı metinle diyalog kurarak besleneceği kanalları genişletmek ister. 

Amerikalı yazar Frederic Tuten’in ilk baskısı 1971’de yapılan kitabı Uzun Yürüyüşte Mao’nun Maceraları yukarıda tarif etmeye çalıştığım bilinç akışı tekniğine benzer bir yöntemle yazılmış deneysel bir çalışma. Qing hanedanlığının çöküş sürecinde Sun Yatsen’in hanedanlık yönetimine karşı milliyetçi-devrimci Guomindang’ı kurmasından itibaren başlayan tarihsel anlatı, aradaki pastişleri saymazsak, akıcı ve doğrusal bir şekilde Uzun Yürüyüşe kadar devam ediyor. Bu bölümlerin Çin Devrimi’nin 1922-1934 yılları arasındaki dönemine dair Mao’yu merkezine alan çok başarılı bir anlatısı var. Üstelik zaman zaman Amerikan İç Savaşı’ndan sunulan savaş sahnelerinin ya da yine Uzun Yürüyüşte gösterilen başarıların Amerika ile kıyaslama yoluyla anlatıldığı bölümlerin damakta bıraktığı tat oldukça kalıcı. Ben yazarın tarihsel anlatıdaki doğrusallığı bozarak yaptığı müdahaleleri hikayeyi hayatın olağan akışına yerleştirme çabası olarak yorumluyorum. Çin Devrimi’nin bu önemli olayının akışına kapılıp giderken birden kendinizi heykel sanatına dair bir tartışmanın ya da Jack London’ın Demir Ökçe romanının ortasında buluyorsunuz. Ve bu kısa aradan sonra, adeta hiçbir şey olmamış gibi ana hikayeye dönüyorsunuz. Yani normal şartlarda okuma anında beyninizin yaptığı bir işlemi sizin adınıza yazar yapıyor ve siz bir süre bu alakasız metinler arasında anlamsal bir bağlantı olup olmadığını düşünüyorsunuz. Başlarda oldukça yadırgatıcı bu okuma eylemi zamanla gayet keyifli bir aktiviteye dönüşüyor. Örneğin bir sanat eleştirisini Uzun Yürüyüşün sancılı arkaplanında okumak benim beynimin alışık olduğu bir eylem değildi.

Mao Uzun Yürüyüş

Uzun Yürüyüş’te Mao’yu gösteren yağlı boya resim Xinhua’dan

Kitabın doruk noktası ise Mao’nun yürüyüş kolundaki bir eleştirmenle yaptığı sohbet ve arkasından kendi eylemlerini ve hatta karısıyla ilişkisini gözden geçirdiği kurgu bölüm. Bu noktada (dört evlilik yaptığını bildiğimiz) Mao kendine yakıcı soruyu sorar: “Görev aşkının tuttuğu ışığın rehberliğinde ızdırap çekerek mi yoksa gerçek arzularının peşinden giderek itibarını kaybetse de kimi zaman mutlu olarak mı yaşamalıydı?” Bu Tuten’in de dahil olduğu devrimci 68 kuşağının temel sorularından biridir ve aslında mutluluğa kollarını açmış bu radikal insanlar için Mao devrimin en zor zamanlarında bile arzularının peşinden giderek Çin toplumunun geleneksel değer yargılarına meydan okumakla kalmamış kişisel mutluluk ve devrimci mücadele arasında varsayılan zıtlığı sonuna kadar reddetmiştir. Tabi Mao’nun kadınlarla kurduğu ilişkiler konusunda son derece eleştirel olmanın mümkün olduğunu belirtelim. 

Uzun Yürüyüşte Mao'nun Maceraları

Tuten’in Uzun Yürüyüşü anlatırken kullandığı deneysel yöntem, kitap kapağındaki gülen Mao görseliyle de desteklenen devrimci iyimserliği ön plana çıkarmada oldukça işe yaramış. Neresinden bakarsak bakalım, Uzun Yürüyüş Çin komünist hareketinin Çan Kayşek karşısındaki büyük yenilgisinden doğmuş, çok ağır kayıplarla nihayete ermiş ve adeta Çin komünist hareketinin tarihe gömüldüğünün habercisi kabul edilmiştir. Ta ki Mao bu yenilgiyi tarihi bir manifesto, bir propaganda aygıtı ve komünizmin tohumlarını eken bir makine olarak tanımlayana kadar. Tuten’in Uzun Yürüyüşü batının avangard sanat tartışmalarının ve belli başlı tarihsel olaylarının içine yerleştirdiği karmaşık anlatısı Mao’nun bu iddiasını çok farklı bir açıdan doğrulamış: bize uzak ya da yabancı olduğunu düşündüğümüz her insani deneyim bir o kadar da bize aittir çünkü tarihsel deneyimler bizim bütünsel anlatılarımızın dışında da var olmaya ve yeni anlamlar kazanmaya devam eder. 

Böyle sıradışı bir metni basma cesareti gösteren yayınevine birkaç not: 1) Çeviride Çince kişi ve yer isimlerinin orijinal metindeki haliyle kullanıldığını tahmin ediyorum. Bu kelimelerin pinyin olarak güncellenmesi okumayı kolaylaştırabilirdi. 2) 124. sayfada Tuten Uzun Yürüyüşten yirmi bin kişinin sağ kaldığını söylüyor. Genel kanı bu sayının sekiz bin civarında olduğu. 3) 124. sayfada (yine tahminim) ‘country’ kelimesinin ülke şeklinde çevrilmesiyle yürüyüşün sanki Rusya gibi başka bir ülkede sonlandığı izlenimi uyanıyor. Oysa Mao ve sağ kalanlar Çin’in Shaanxi eyaletinde yeni Sovyet yönetimlerini kurdular. 4) 127. sayfadaki Mao ile röportajın başında Tuten Mao’nun İngilizce ve Fransızca bildiğini söylüyor. Mao’nun Çinceden başka bir dil konuşmadığı, hatta sadece iki kez yurtdışına (Rusya) çıktığı not düşülebilir.     

Frederic Tuten, Uzun Yürüyüş’te Mao’nun Maceraları, çev. Gökhan Aksay, Jaguar Kitap, 2014.

 

Asyatik’in New York Gezisi

3-6 Ocak 2020 tarihlerinde Amerikan Tarih Derneği’nin yıllık toplantısı için New York’a kısa bir ziyaret yaptım. Bir Asyacı bugünlerde New York’ta neler yapar paylaşmak istedim.

Cuma günü Virginia eyaletinden başlayan uzun ve gecikmeli bir tren yolculuğundan sonra katılmayı planladığım panelleri kaçırınca soluğu Kore mahallesindeki Bar Joo 35 isimli restoranda aldım. New York ve diğer büyük şehirler dışında iyi Kore lokantası bulmak zordur, dolayısıyla New York’ta yapılacak işlerin başında elbette bu geliyordu. Kore mahallesi Manhattan’da 5. Cadde ve Broadway ile 31. ve 33. sokaklar arasında kalan küçük bölge. 1980’lerde bir kitapçıyla başlayan Koreli işletmeler zamanla çoğalınca burası Koreatown olarak adlandırılmış. Kore ızgarasından hızlı Kore atıştırmalıklarına çeşitli Kore lezzetlerini tadabileceğiniz çok sayıda dükkanı burada bulabilirsiniz. Bar Joo 35, iki katı olmasına rağmen, maksimum sayıda insanı ağırlamak için biraz sıkışık bir oturma planı yapmış. Geleneksel Kore lokantalarından farklı olarak daha güncel yemeklere yönelmiş ve içerideki müşteri profilinden anlaşılacağı üzere etnik müşteri kitlesini aşmada başarılı olmuş. Ne yazık ki akşam yemeğinde bançan denilen Kore mezelerini ve tek kişilik sulu yemekleri sunmuyor. Kimçisiz (Kore usulü salçalı lahana turşusu) Kore yemeği düşünemediğimden ben parama kıydım ve deniz mahsüllü, bol acılı, çömlekte pişen Kore pilavımın (bibimbap) yanında ayrıca turşu siparişi verdim. Yemek o kadar acıydı ki hesabı öderken bir ejderhaya dönüşmüş olabilir miyim diye kendimi yokladım. New York’un soğuğunu bu kadar sevdiğim başka bir anı hatırlamıyorum: soğuk havayı ağzıma doldura doldura yolda yürürken insanoğlunun acı yemeklere olan mazoşistçe aşkını sorguluyordum.

Bar Joo 35 New York

Yemeğin ne kadar acı olduğunu içtiğim su miktarıyla ispatlayabilirim, suyu çıkarken bitirdim

Akşam için asıl planım Modern Sanat Müzesi’ni (MOMA) gezmekti, ama önce bir alt sokaktaki Amazon kitapçısına girdim. Kitap seçkisi fena sayılmazdı. Üstelik Prime Member iseniz kitapları internet sitesindeki kadar ucuza alabiliyorsunuz. Fakat sanırım New York’ta başka bir lokasyonlarını kapatmak zorunda kalmışlar. Bu dükkan da muhtemelen bilgisayar aksesuarları ve diğer elektronik eşya satışlarıyla ayakta duruyor. Demek ki dünyanın en zengin adamı da olsanız kitapçınızı ayakta tutmanız zor. New York kiralarına ne kitapçı ne simitçi dayanıyor.

Amazon NYC

Dünyanın en zengin adamı da olsanız kitapçıyı ayakta tutmak için gerekirse düdüklü tencere satacaksınız

Modern Sanat Müzesi cuma akşamları özel bir firma sponsorluğunda ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunuyor ama o da nesi? Adeta bütün şehir sanata akın etmiş; uzun bir kuyrukta müzenin olduğu bloğun tamamını tavaf ettikten sonra içeri zor giriyorum. Özellikle modern Batı eserlerinin olduğu salonlarda Paris Louvre ile yarışır bir kalabalık. Neyse ki benim görmek istediğim Asya sergilerinde aynı yoğunluk yok.

MOMA Friday line

Modern Sanat Müzesi’ne giriş kuyruğundan bir kesit

İlk önce Güney Koreli sanatçı Haegue Yang’ın (d. 1971) Handles (Kulplar) isimli enstalasyonunu görüyorum. Sanatçı, sanatın çok farklı öğelerini bir araya getirerek genelde müzelerde sabitlenmiş halde görmeye alışık olduğumuz sanat eserlerine hareket boyutu katmış. Bunu yaparken de kulplar üzerine yoğunlaşmış. Çünkü kulplar nesneleri harekete geçirdiğimiz ama çoğu zaman üzerine hiç düşünmediğimiz noktalar. Sanatçı kulpları farklı aidiyetleri olan, özellikle sınırlarda, görünmez bir biçimde yaşayan varlıkların temsilleri olarak sunuyor. Bu hareket ve sınır noktalarına yoğunlaşmanın farklı aidiyet biçimleri geliştirmemize, kolayca sığındığımız milliyet gibi kimlikleri aşmamıza yardımcı olacağına inanıyor. Aynı akışkan aidiyet ve kimlik iddiasını iletişim alanında da öne sürmüş. Sıvılaşma olarak tabir ettiği sessiz ve sağduyulu bir iletişim metaforu var. Farklı sıcaklıklardaki havaları birbirinden ayıran yüzeylerde oluşan terlemeyi bir iletişim metaforu olarak öneriyor. Örneğin soğuk su dolu bir şişe sıcak bir ortama girdiğinde terlemeye başlar. Yang bunu güçlü bir iletişim biçimi olarak tanımlıyor ve farklılıklarımızla bir arada yaşamanın bir yöntemi olarak görüyor. Kısacası büyük parçalara yoğunlaşırken gözden kaçırdığımız küçük ama önemli varoluş biçimlerine bakmaya davet ediyor bizi.

Yang Handles

Haegue Yang enstelasyonundan bir parça

MOMA’da Asya temalı bir diğer sergi farklı sanatçıların çalışmalarının bir araya getirildiği Tiananmen’dan Önce ve Sonra. 1989 yazındaki öğrenci protestolarını konu alan sergiden benim çıkarımım iletişim ve ifade kanallarının kapandığı bir toplumda tekdüzeliğin ve kendini gizleyen bir tür şiddetin kaçınılmaz olduğu. 

Before and After Tiananmen

Tiananmen’dan Önce ve Sonra sergisinden

Cumartesi tüm günü panellerde geçirdim. Akşamındaysa Wu Liang Ye isimli Çin lokantasında yemek yedik. 48. Sokak üzerinde bir fast food restoranının üstüne saklandığından kolayca gözden kaçırabileceğiniz bu Çin lokantası olağanüstü bir menü sunuyor. Kalabalık yemekler için Manhattan’ın göbeğinde bundan iyisini düşünemiyorum. Gelen yemeklerin hepsi birbirinden lezzetli. Benim favorim yine acı soslu tofu! 

Sou Fujimoto

Japon mimar Sou Fujimoto’nun çalışmaları ilham vericiydi

Pazar gününe TV’de bitmek bilmeyen ve sürekli kendini tekrarlayan İran haberleriyle başlıyorum. Kasım Süleymani’nin Trump’ın emriyle öldürülmesi ana akım medyada bile büyük bir itidalle tartışılıyor. Belli ki herkes Trump’ın bu beklenmedik hamlesinin sonuçlarından çok kaygılı (ben bu satırları yazarken Amerika açısından durum kontrol altında görünüyordu). 

Pazar panellerine ancak saat 3’e kadar devam edebiliyorum. Akşam gitmeyi düşündüğüm Parazit filmine daha erken kaçıyorum. Ve nasıl geçtiğini anlamadığım, büyüleyici bir iki saat. Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun 2019 yapımı filmi Parazit hakkında çok yazıldı çizildi. Bir de benim kelam etmeme gerek var mı bilmiyorum. Belki bir ara kalem oynatırım. Şimdilik tek kelimeyle bir başyapıt olduğunu söyleyip geçeyim. 

Parasite Movie

Pazartesi sabahı Hong Kong protestoları üzerine bir panelden sonra ayrılıyorum New York’tan. Çin’in Hong Kong üzerinde artan nüfuzuna karşı başlayan protestolar son altı aydır dünya gündeminde. Özellikle üniversite işgalleri ile gündeme gelen olayları tanıklarından dinliyorum. Ne yazık ki son günlerde Xinjiang kampları ve Hong Kong protestolarının birer Amerikan oyunu olduğuna dair çok yazı dolanıyor Türkiye medyasında. Bir iki akademisyen bazı göstericilerin Amerikan ve İngiliz bayrağı taşımasını sorsa da genel eğilim protestoların kendi dinamikleri içinde değerlendirilmesi yönünde. Yabancı devletleri işaret eden bu ithamlar aylardır büyük bir dirayet gösteren Hong Konglulara büyük saygısızlık oluyor. Hangimiz sokağa her çıktığında aynı ithamlara maruz kalmadı ki… Elbette en büyük soru protestoların daha ne kadar süreceği ve neye evrileceği. Bu konuda da İngilizce bilenlere tavsiyem sevgili Rebecca Karl’ın bu makalesi

Sonunda Penn Station’dayım ve yedi saat sürecek dönüş yolunu nasıl geçireceğimi düşünüyorum. Konferanstaki fuardan aldığım, Japonya tarihçisi sevgili Harry Harootunian’ın ailesinin Ermeni soykırımı tecrübesini anlattığı kitabını okurum diye düşünüyorum ama beklenmedik bir şekilde yanımdaki koltuğa Türkiye’den henüz üç ay önce gelmiş bir genç kadın oturuyor. Maceraperest yeni arkadaşım Nurcan ile Türk tatlıları ve kahve eşliğinde yedi saat sürecek hayata dair derin ve hoş bir sohbete koyuluyoruz. İnsan dört güne daha ne sığdırabilir ki…

Trende iki Türk

İki Türk trende karşılaşırsa tabi ki baklava ve kazandibi yer

 

Tarihçinin Tercihi: Sima Qian’in Ren An’a Mektubunu Kadın Gözüyle Okumak

“İnsan bir kere ölür. Bu ölüm Tai dağından ağır, kaz tüyünden hafif olabilir. Önemli olan insanın bu ölümü nasıl kullandığıdır.”

Çin’in ilk resmi tarih kitabı olan Büyük Tarihçinin Kayıtları’nın yazarı Sima Qian (mö. y. 145-86), babası Sima Tan’ın başladığı tarih yazımı projesini tamamlamak üzere Han İmparatoru Wu tarafından saray tarihçisi olarak göreve getirilir. Fakat m.ö. 99 yılında, henüz çalışmasını tamamlamamışken, Orta Asya kabilelerine karşı çıktığı seferde başarısız olan General Li Ling’i savunduğu için ölüm veya hadım edilme cezaları arasında seçim yapmak zorunda kalır. Büyük tarih projesini tamamlamak adına ölüm yerine o dönem Çin’de en aşağılayıcı ceza olan hadım edilmeyi seçen Sima Qian, hapiste idam edilmeyi bekleyen dostu Ren An’a cevaben yazdığı mektupla yaşadığı ikilemi ve iç hesaplaşmasını gelecek kuşaklara miras bırakır. Peki Sima Qian’in ızdırabının sebebi nedir? Saray tarihçisi olarak emeğinin hiçe sayılması mı yoksa erkeklik uzvunun bedeninden koparılmasıyla egemenler dünyasından dışlanmış olması mı? 

Sima Qian visual 

Sima Qian mektubun açılış bölümünde arkadaşı Ren An’a kendini ne derece değersiz hissettiğini, Ren An’ın saraydaki göreviyle ilgili tavsiyelerine layık olmadığını anlatır. Böyle düşünmesinin sebebi, yaptığı çalışmalara ve eleştirilere değer verilmeyerek bedenin harap edilmesi ve küçük düşürülmüş olmasıdır. Bu anlamda kendini babası da dahil eski saray memurlarından farklı görmemektedir. Sarayın yazarları, arşivcileri, gökbilimcileri ve takvim uzmanları hükümdar tarafından birer oyuncak ve eğlence malzemesi gibi görülmüş, sıradan insanlar tarafından bile küçümsenmişlerdir. Dolayısıyla Sima Qian ölümü seçmesinin itibarına bir katkı yapmayacağını, ölümünün “dokuz öküzden bir kıl kopması” kadar önemsiz bir vaka olarak görüleceğini düşünmektedir. Dahası herkes gerçekten büyük bir suç işlediğini, aklı kanunun pençesinden kurtulmaya yetmediği için ölüme gittiğini düşünecektir. Bu koşullar altında çalışmasını tamamlayıp tarihsel değişimin sırlarını gelecek kuşaklara aktarmak daha etkili bir tavır gibi görünmektedir. 

İlk bakışta bu açık serzeniş tarihçinin imparator ve toplum nezdindeki önemini sorgular görünmekle birlikte, metne biraz daha yakından bakıldığında Sima Qian’in asıl niyetinin tarihçilik mesleğini hadım edilmesiyle kovulduğu erkek egemen dünyaya geri dönüş biletine çevirmek olduğu görülebilir. Örneğin, General Li Ling olayını açıklarken Sima Qian Li’nin az sayıda askerle Orta Asya’da gözünü kırpmadan sefere çıkışını, kendi birliklerinden daha fazla sayıda düşman askerini öldürmüş olmasını, arkalarından hiç destek gelmediği halde askerlerinin büyük bir sadakatle generalin yanında ölümüne savaşmalarını örnek bir erkeğe yakışır hareketler olarak sıralar. Bu maskülen niteliklerin yanı sıra büyüklerine saygılı, arkadaşlarına sadık ve para işlerinde namuslu olmasıyla da öne çıkan generalin bir yenilgi yüzünden aniden gözden çıkarılması erkekler dünyasının ne derece acımasız olabileceğine dair önemli bir örnektir. Sadece anlık zaferlerin ödüllendirildiği bu hoyrat dünyada Sima Qian cesareti somut koşulların ve aşağılanmanın kabullenilişi olarak yeniden tanımlar. Onun sözleriyle aktarmak gerekirse, dağlarda serbestçe dolaşan bir kaplan tüm hayvanlara korku salarken bir kuyuya veya kafese düştüğünde kuyruğunu kıstırıp yemek dilenir. Elleri bağlı halde işkenceden geçirilmiş bir erkek gardiyanı gördüğünde normal olarak korkuyla diz çöker. Bu durumlarda aşağılanmadığını iddia etmek ya da o ana kadar ölmeyi düşünmemişken işkence altında ölüme karar vermek cesaretin gerçek anlamda anlaşılmadığını gösterir. Oysa “cesaret ve korkaklık olayların akışına göre şekil aldığı gibi güç ve zayıflık da somut koşullara bağlıdır.” Kısacası, insanın içinde bulunduğu aşağılanmayı tüm çıplaklığıyla görmesi ve kabullenmesi duruma göre ölümü seçmesinden daha cesurca olabilir.     

SimaQian.Portrait

Sima Qian’in mektubun başından sonuna kullandığı bu özeleştirel dil ve sıradışı çözümlemeli yaklaşım elbette tarihçinin  kadınlar dünyasına yaklaşmasıyla mümkün olmuştur. Fakat kendisi, içine düştüğü “zavallı” durumun bir avantaja dönüştürülebileceğine inanmakla birlikte, erkekler dünyasından aforoz edilmesinin yasını tutmaya devam etmektedir:

“Evde sanki bir şey kaybetmiş gibi sersemce dolaşıyorum. Dışarı çıktığımda ise nereye gideceğimi unutuyorum. Ne zaman bu utanç aklıma gelse sırtımdaki terden giysilerim ıslanıyor. Saray hareminde zavallı bir hizmetliyim. Keşke kayalıklarda veya bir mağarada derin bir inzivaya çekilebilsem. Ama şimdilik bu bitmek bilmez hezeyanlarla baş edebilmek için akıntıda sürüklenmeli, geleneklere ve zamana uymalıyım.”

Bunca acıya rağmen  Sima Qian neden hala yaşamaya çalışmaktadır? Çünkü kendini tam olarak ifade edememiş olmaktan, bir diğer deyişle “görkemli” eserini gelecek kuşaklara ulaştıramadan ölümü seçme fikrinden nefret etmektedir. Çünkü o zamana kadar nice şan, şöhret ve para sahibi erkek tarihte tek bir iz bırakmadan yok olup gitmiş, sadece sıradışı kabiliyetleri olanlar alkışlanmaya devam etmiştir. Bunların da çoğu büyük zorluklarla karşılaşıp hüsranlarını kayda geçirenler ya da zafere çevirenler olmuştur. Kalemi ve tarihsel olaylara hakimiyeti ile Sima Qian eseriyle kendini ölümsüzleştirecek–ki bunu başarmıştır–ve kovulduğu erkekler dünyasına fiziksel ölümünden yıllar sonra dönüş yapacaktır.  

Sima Qian’in Ren An’a mektubu Çin tarihindeki en önemli mektuplardan biri olarak çok farklı açılardan yorumlandı. Dahası mektubun Sima Qian tarafından yazılıp yazılmadığına dair tartışmalar devam ediyor. Pek çok tarihçi mektubun birinci yüzyılda yaşamış tarihçi Ban Gu tarafından Sima Qian’in ağzından yazılmış olabileceğini tartışsa da ben tarihçilerin Ban Gu’nun yarıda kalan çalışmasını tamamlayan kız kardeşi Ban Zhao’yu olası bir muharrir olarak neden tartışmaya dahil etmediklerini henüz anlayamadım. Dönem uzmanı araştırmacıların konu hakkındaki açıklamalarını öğrenene kadar üslubu dolayısıyla mektubun bir kadın tarihçi tarafından yazılmış olma ihtimalini sorgulamaya devam edeceğim.

Not: İlk resim https://confuciomag.com/sima-qian-memorias-historicas adresinden, ikinci resim https://history.followcn.com/2017/02/16/sima-qian-grand-historian/ adresinden alınmıştır. Mektubun detaylı bir analizi için 2016 baskılı The Letter to Ren An And Sima Qian’s Legacy isimli kitaba bakılabilir.

Tıkladığımız Hayatlar: People’s Republic of Desire (Arzu Halk Cumhuriyeti)

Sosyal medya teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hayatlarımızda yaşanan dönüşümlerden hepimiz bir oranda rahatsızlık duysak da pek azımız sanal dünyanın dehlizlerine her gün bir yenisi gömülen hayatların farkına varabiliyoruz. Çin’in YY (vayvay ya da yüyin) isimli canlı yayın platformunu konu edinen People’s Republic of Desire belgeseli, bu sanal platformda üne kavuşmuş internet fenomenleri ile onların toplumun alt ve üst sınıflarından hayranlarıyla ilginç ilişkisini ele alarak tüketim kültürünün teknoloji yoluyla insan hayatlarını öğüttüğü yeni bir aşamasına ışık tutuyor.

people's republic of desire female2005 yılında bilgisayar oyunu kullanıcılarını hedef alarak kurulan YY firması, canlı yayın ve sohbet özelliklerini yapısına ekleyerek kısa sürede milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaşmış. Şu an Çin’de YY ve benzeri canlı yayın (live streaming) platformlarının yaklaşık 450 milyon takipçisi olduğu biliniyor. İlk bakışta Instagram ve Youtube gibi kanallardan farklı görünmeyen YY platformunun ayırt edici özelliği “showroom” denilen sanal odalarda sohbet, dans ve karaoke gibi programlar yapan fenomenlerin takipçilerinden para toplayabilme özelliği. Örneğin, belgeselin ana karakterlerinden kadın programcı Shen Man ayda 40,000 dolar kazanırken, erkek yıldız Big Li 60,000 dolar kazanıyor–evet, kazandıkları Çin parasının Amerikan doları karşılığı! Ödeme yapan hayranların büyük bir kısmı köyden kente göç etmiş ama yoksulluk yüzünden evlenemeyen ya da sosyalleşemeyen genç erkeklerden oluşuyor. Bu genç erkekler, Çin’de “kaybeden/kayıp” anlamına gelen “diaosi” terimiyle anılıyor.

Sanal yıldızların en büyük gelir kaynağı ise sıra dışı eğlence biçimlerinden çoktan sıkılmış, farklı yerlerde tatmin ve mutluluk arayan zengin erkeklerden oluşuyor. Bir kısmı evli bu zengin erkekler satın aldıkları “lolipoplar” yoluyla–yaptıkları ödemeler bazen yüz binlerce doları bulabiliyor–fenomenlerin şöhretlerini artırmasına destek olurken, zenginliklerini kanıtlama ve bazen de kadın yıldızlarla özel ilişkiler kurma şansı buluyorlar. Kısacası canlı yayın platformları radyo programcılığını görselleştirip kumar, fuhuş ve video oyunları gibi eğlence biçimlerinin kontrollü bir formatıyla buluşturarak adeta bir “piyasa mucizesi” yaratıyor. Peki yüz binlerce doların döndüğü bu platformları hem yoksul işçiler hem de zengin iş adamları için cazip kılan şey ne?

Büyük şehirlerde uzun saatler çok düşük maaşlar için çalışan işçiler bu platformların bol kahkahalı programlarını tek rahatlama yolu olarak görüyor. Bir kısmı fenomenlerin ve onların zengin takipçilerinin binlerce doları bir tıkla harcamasını izlemekten büyük haz aldığını ifade ederken büyük bir kısmı çoğu kendileri gibi sıradan arka planlara sahip bu yıldızları birer idol olarak benimseyip, onların tek kriteri daha çok para kazanmak olan “başarılarına” ortak olmak istiyor. Bunun için de üç kuruşluk maaşlarını bu platformlarda harcamaktan kaçınmıyorlar.

people's republic of desire maleZengin erkekler içinse süreç zamanla değişmiş. Başlarda fenomenlerle yakınlaşmak ve egolarını tatmin için para harcama şovları yapan zenginler zamanla yıldızlara sponsor olarak onlar üzerinden para kazanmaya başlamışlar. Örneğin, en iyi programcının seçildiği yıllık yarışmada himayelerindeki fenomenlere yüklü ödemeler yapıp onların kazanmalarını sağlarken yarışmanın asıl kazananı kendileri olabiliyorlar. Trajik olan tüm şöhretleri bu yarışmada bağışlanacak paralara bağlı olan fenomenler de tüm birikimlerini yarışmada kullanarak patronlarını ve elbette tüm sistemi kendi karına göre kurgulamış YY şirketini zengin ediyorlar. Çoğu toplumun alt tabakalarından gelen ve şöhret koçlarına paralar harcayarak bir anda parlayan yıldızlar yine aynı hızla sanal dünyanın çöplüğüne gönderiliyor. Üstelik geçimlerini onlara bağlayan aileleriyle birlikte.

Benzer bir kayıp hissini Çin’in olimpiyat oyunlarına hazırlamak üzere seçtiği sporcularla ilgili bir belgeselde tatmıştım. 2012 yapımı China Heavy Weight isimli belgeselde Çin’in Sichuan eyaletinde bir orta okulda bütün geleceği boksör olmak üzerine kurulan, seçilmedikleri takdirde okula bile devam edemeyen öğrencilerin heba edilen hayatları konu ediliyordu. Aynı hoyratlık tüketim toplumunun günümüz aşamasında sosyal medya kanallarıyla hepimizin hayatlarına işliyor. Yüklü paralar kazanarak büyük başarılar elde ettiğini zanneden sanal yıldızlar yoksul takipçilerini, zenginler kendi paralarıyla yarattıkları sanal yıldızları, YY gibi şirketler bu grupların tamamını sömürerek görünürde kahkaha yayan bir mutsuzluk zincirine her gün yeni bir halka ekliyorlar. Özellikle filmde kullanılan görsel grafiklerle adeta başka bir çağdaymış gibi görünen bu sistemin işleyişi aslında telefon mesajlarıyla oy kullandığımız basit televizyon yarışmalarından çok da farklı değil. Bir dokunuşla gönderdiğimiz elektronik sinyaller hepimizin hayatını içi mutsuzluk dolu kara bir boşluğa itelemekten başka bir işe yaramıyor.

Filmin fragmanı için tıklayın.

Yapım yılı: 2018

Yönetmen: Hao Wu

Dili: Çince (İngilizce Altyazılı)

Çocuk edebiyatında distopya: Tepetaklak Çin İmparatoru

Distopya, edebiyatta ve sinemada son yılların en popüler türlerinden. Ben de bu sıralar Amerika’da çocuk edebiyatıyla ilgilenirken 1978 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Isaac Bashevis Singer’ın bir çocuk hikayesine rastladım. Yazarın o yıllarda nelere gönderme yaptığından bağımsız olarak (muhtemelen Mao’nun Kültür Devrimi) bu hikayenin evrenselliği ve zamana meydan okuyuşu beni çok etkiledi. Yazarın Keçi Zlate ve Diğer Öyküler kitabı Can (Çocuk) Yayınlarından basılmış, belki bu hikayesi de bir yayıncı bulur. Lafı uzatmadan bu harika hikayeyi özetleyeyim:

IMG_3702

Uzun zaman önce Çin’in tahtına çirkin ve kötü kalpli bir imparator oturmuş. Bu imparator görünüşüne çok önem verdiğinden ve çirkin yüzünü değiştiremediğinden ülkede her şeyi tepetaklak etmeye karar vermiş. Tahta çıkar çıkmaz ülkenin en alim adamlarını kendine danışman yapmak yerine ülkedeki en aptal ve kaba adamları göreve getirmiş. Hükümdarlığının dördüncü gününde ülkede güzel ve adil olan ne varsa hepsinin o günden sonra çirkin ve haksız olduğunu duyurmuş. Ülkedeki en çirkin kadınla evlenerek onu da ülkenin en güzel kadını ilan etmiş.

Bir anda ülkede her şey tepetaklak oluvermiş. Tüm yetenekli oyuncular tiyatrolardaki rollerinden atılırken, opera şarkıcılarından karga gibi gaklamaları istenmiş. Ülkenin en cahil insanları okul müdürü olarak atanırken öğrencilerin pasaklı ve tembel olanları, anne babalarına, öğretmenlerine ve hatta kendilerinden küçüklere saygısızca davrananları övgülere boğulmuş. Bilim adamlarının işi gerçekleri bulmak değil karışık kelimeler ve havalı isimler icat etmek olarak tanımlanmış.

İlk başlarda insanlar tepetaklak imparatorun saçma kurallarıyla dalga geçmişler ama zamanla dalga geçenlerin asıldığını ve işkence gördüğünü gören herkes imparatorun kurallarını uyguluyormuş gibi davranmaya başlamış. O yıl en iyi matematikçi ödülü 2+2’nin 5 olduğunu ispatlayan profesöre verilmiş. Kadınlar güzelim ipek kıyafetlerini bırakıp yerine şekilsiz kıyafetler giymeye başlayıp saçlarının yarısını kazıtmışlar.

Ülkede hayat o kadar değişmiş ki sokakta insanlar birbirini, “sabahın köründe seni görmek ne fena. Dilerim seni bir daha görmem” diye selamlamaya başlamışlar. Hasta ziyaretlerinde “bu hastalıktan çok insan öldü, dilerim sen de ölürsün” diye temennilerde bulunuyorlarmış. Arkadaşlara nasıl ihanet edilir, anlaşmalar nasıl bozulur, ya da yalancı tanıklık nasıl yapılır konulu kitaplar ardı ardına basılıyormuş. İnsanlar evdeki fareleri için bile vergi öder olmuşlar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi hırsızların hakim ve savcı olduğu Haksızlık Mahkemeleri ve bir de Yolsuzluk Bakanlığı kurulmuş.

IMG_3701

Hikayedeki tepetaklak Çin halkı

Etrafındaki aptal devlet adamları imparatoru ülkede herkesin çok mutlu olduğuna ikna etmişler ama imparatorun küçük oğlu durumun hiç de öyle olmadığını biliyormuş. Çünkü sarayın gizli köşelerinde kalan sanat eserleriyle halka sunulanları kıyasladığında ülkeyi saran çirkinliğin farkına varmış. Bu çirkin eserleri eskileriyle kıyaslama bahanesiyle müzeler açıp daha güzel bir dünyanın kapılarını mizah yoluyla halka açmış. Başka bir hayatın bir zamanlar var olduğunu hatırlayan halk sarayı basıp imparatoru devirmiş. Bir dönem ülkeye güzellikler geri gelmiş ama tepetaklak imparatorun bazı kötülükleri başkalarına ilham vermeye devam etmiş. Çünkü iyi ile kötünün hiç bitmeyen savaşı Çin’in tarihinden bile eskiymiş.

Orijinal Eser: The Topsy-Turvy Emperor of China

Yazan: Isaac Bashevis Singer

Resimleyen: William Pène du Bois

Yayınevi ve Basım Yılı: Harper&Row Publishers, 1971

Crazy Rich Asians/Çılgın Zengin Asyalılar

Amerika’da son haftaların gişe rekortmeni filmi Çılgın Zengin Asyalılar, Çin kökenli bir grup Singapurlu aileyi değil de petrol zengini Arap prenslerinin şaşalı hayatını konu edinseydi ilk gösterime gireceği ülkelerden biri Türkiye olur, belki içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz günlerinde bir nebze nostaljik olmamıza sebep olurdu. Şaka değil, bundan 10-12 yıl önce Türkiye’de bir kesim bu gösterişli hayatlara sadece bir adım uzakta olduğumuzu düşünüyor, ulusal zenginliğin hangi kaynaklardan aktığına dair teorilere kulak asmadan meseleyi bir kültür meselesine indirgiyor, (son birkaç yıllık eğilimleri bir kenara bırakırsak) kendi gibi kültürü de uzak Asya memleketlerini ülkeye referans edinmiyordu. Kısacası filmimiz Arap prenslerini değil her 34 kişiden birinin milyoner olduğu dünyanın finans merkezlerinden 5,5 milyonluk şehir devleti Singapur elitlerini konu edindiğinden muhtemeldir ki Türkiye’de gösterime girmeyecek. Ama üzülmeyelim, korsan film sitelerimiz sinemalardan daha etkin çalıştığından sanırım yakında hepimiz Türkçe dublajıyla filme erişebileceğiz.

Crazy Rich Asians

Peki bizde salon gösterimine bile uygun görülmeyen bu film nasıl oldu da Amerika’da bir anda gişe rekortmeni oldu? Dahası filmin uyarlandığı üç ciltlik kitap serisi çok satan listelerinin tepesine oturuverdi. Halk kütüphanelerinde serinin her bir kitabı için en az 30 kişi sırada bekliyor. Filmi ve kitabı bu derece cazip kılan daha düne kadar sömürge idaresinde yaşayan Asyalıların çılgın zenginlikleri mi, yoksa bu çılgın zenginliğin dünyanın beyaz elitlerinin elinden Asyalılara doğru kayıyor olması mı?

Çılgın Zengin Asyalılar konu ve içerik olarak bizim İstanbullu Gelin’den hallice… New York Üniversitesi’nde ekonomi hocalığı yapmakta olan Rachel Chu, bahar tatilinde erkek arkadaşı Nick Young’ın ailesiyle tanışmak üzere Singapur’a seyahat eder. Burada sevgilisinin kendisinden sakladığı büyük sırrı keşfeder: Nick, Singapur’un en zengin ailelerinden birinin veliahdıdır. Müstakbel kayınvalide açısından Rachel gibi sıradan ve Çinli kökenlerini geride bırakmış, geçmişi belirsiz bir ailenin kızını gelin olarak kabullenmek söz konusu bile değildir. Bu noktadan sonra mesele basit bir gelin-kayınvalide çekişmesinin ötesine geçip aile merkezli geleneksel Asya değerleriyle birey merkezli ve “özgürlükçü” Amerikan kültürünün çatışmasına dönüşür. Kendisi de Singapur’un zengin ailelerinden gelmekte olan ve zorunlu askerlik hizmeti gibi problemler yüzünden Amerika’da yetişmiş olan yazar Kevin Kwan’a göre bu kör dövüşünde ya iki taraf da kazanacaktır ya da iki taraf da kaybedecektir. Tüm romantik komediler gibi mutlu sonla bitmesi gereken filmde taraflar ancak fedakarlık yaparak mutluluğa giden yolu bulur. Bizler de bu arada çılgın bekarlığa veda partilerinden, unutulmaz düğün törenlerine, milyonlar harcanan antika mücevherlerden her anına eşitsizliklerin damga vurduğu sancılı ve çarpıcı bir günlük hayata şahit oluruz.

Crazy Rich Asians II

Film hakkında söylenecek çok şey var. Avro-Amerika’nın ırkçı “Asyalılar geliyor” fobisinden, doğu-batı çatışmasının alışılageldik kodlarına, Hollywood’da umut edilen etnik değişimlerden Asyalıların popüler kültürde servetlerine paralel artan pozitif görünürlüklerine pek çok açıdan tartışıldı film. Özellikle Singapur gibi ülkelerde finansal hareketler, arazi ve emlak rantlarıyla sağlanan hızlı zenginleşme ve gelir dağılımı uçurumu konularına değinen yazılar “çılgın” Asyalıların nasıl bu hale geldiğini ve onlarla gelecekte nasıl başa çıkacaklarını merak edenler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Benim en çok dikkatimi çeken ise filmde cinsler arası ilişkilerin sunuluş biçimi oldu. Kanımca filmin bu derece ilgi görmesinin altında yatan sebeplerden biri filmin hızla deforme olan heteroseksüel aile yapısını doğunun seküler değer sistemleri içinde yeniden doğruluyor olması. Global düzeyde tüm dağılmışlıklarına rağmen bu zengin aileler ekonomik refah, kalkınma ve bireysel mutluluk ile geleneksel aile formunun birbirini besleyebileceğinin kanıtları olarak sergileniyor. Bu halleriyle de hem denizaşırı ülkelerde kendini marjinal hisseden Asyalılara hem de farklı birliktelik biçimlerine direniş gösteren muhafazakar Amerikalılara hitap ediyorlar. Bunca yıllık siyasi ve ekonomik çekişmeden sonra birilerinin erkek egemen düzenin teminatı aileyi doğu-batı kaynaşmasının kilidi olarak görmesini oldukça manidar buluyorum. Bence de Asya’dan öğrenilecek çok şey var ve zenginliğin dünyada daha adilce dağılması hepimizin arzusu fakat yine belli ellerde biriken bu zenginliğin hem doğuda hem batıda tarihsel olarak sorunlu geleneksel aile yapısının yeniden üretimi için araçsallaştırılması hiç de yeni bir hikaye olmaz. Ne eğlence anlayışı en iyi giysileri, mücevherleri ve erkekleri kapma yarışına indirgenmiş kadınlar, ne de liberal düşüncenin oyun teorilerini kayınvalidesine erdem dersi vermek için kullanan Rachel Chu’lar daha özgürlükçü bir toplum için çalışan kadınlara yol gösterici olabilir. Her birimiz duvar yıkma peşinde olabiliriz ama yıkmaya çalıştıklarımız aynı duvarlar değil.

Yapım yılı: 2018

Yönetmen: Jon M. Chu

Uyarlama Kitap Yazarı: Kevin Kwan

 

Liu Xiaobo: Komünist Toprakların Liberal Şehidi

Yıllar önce bir Çin tarihi dersinde sahanın bilinen akademisyenlerinden hocamız kitap eleştirisi yazarken kullandığı tuhaf bir yöntemden bahsetmişti. Şayet beğenmediği bir çalışma hakkında eleştiri yazması istenirse, kitabı kısaca özetler, olumsuz eleştirilerden olabildiğince kaçınmaya çalışırmış. Sebebini sorduğumuzda, “ya çalışmanın sahibi ölür, ben de yazdıklarımdan ötürü pişman olursam” demişti. Akademik nezaket konusunda çok iddialı olamayan ben bu tavrı sorumsuzca bulmuş, yapıcı eleştiriye herkesin ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm. Şimdi geçen sene (Temmuz 2017) vefat etmiş insan hakları aktivisti Liu Xiaobo (Liu Şiyabo) hakkında yazarken benzer bir ikilemin içinde buluyorum kendimi. Devletinden ve ülkesindeki pek çok insandan farklı şekilde düşündüğü için yıllarca baskı görmüş, hapishane koşullarında hayatını kaybetmiş ve son anına kadar söylediklerinden geri adım atmamış bir entelektüeli eleştirmeye hakkımız var mı? Bence var çünkü bu kadar fedakarlık üzerine kurulu bir politik mücadele her açıdan değerlendirmeyi ve tartışmayı hak eder. Herhalde Liu Xiaobo da bu derece keskin bir üslubu insanlar mücadelesini basit bir kişisel trajediye dönüştürmesin, politik ve felsefi bir kulvarda tartışsın diye benimsemiştir.

 

Liu Xiaobo SCMP

1955 doğumlu Liu Xiaobo, Kültür Devrimi (1966-76) sırasında okullar kapanınca eğitimine ara vermek zorunda kalan kuşaktan. Pek çok yaşıtı bu süreçte eğitim hakkından yoksun kaldığı için şikayet ederken, Liu ise bu yılları kendisine doktriner Maoist bir eğitimden uzak kalma şansı verdiği için bir tür özgürlük dönemi olarak tanımlar. Kültür Devrimi sona erince Çin edebiyatı alanında lisansını tamamlayan Liu, Pekin’de önce yüksek lisans derecesi alıp ardından “Estetik ve İnsan Özgürlüğü” konulu bir doktora tezi yazar. Kariyerinin bundan sonraki kısmında Pekin Eğitim Üniversitesi’nde dersler vermeye başlar. Bir taraftan farklı kişiliğiyle öğrencilerin ilgisini çeken bir hoca olurken, diğer taraftan eleştirel, hatta zaman zaman saldırgan üslubuyla Çin’in önde gelen entelektüellerinin antipatisini kazanır. 1980lerde Oslo ve New York’ta geçirdiği zamanlarda hem batılı entelektüelleri eleştirmekle hem de batının değerleriyle Çin toplumuna eleştiriler getirmekle meşgul olur, ta ki 1989’da Çin’in üniversite gençliği demokrasi talebiyle Tian’anmen Meydanı’nı doldurana kadar… Demokrasi hareketi sırasında yaşanan trajik olayların ardından Meydan, Liu için hayatının son günlerine kadar devam edecek ağır bir yüzleşme alanına dönüşür. Ne olayların ardından yoldaşlarını geride bırakarak yabancı konsolosluklara sığındığı için, ne de en başından olayların son derece ölüm merkezli ilerlemesine (öğrenciler ve ardından Liu açlık grevine gitmiştir) izin verdiği için kendisini affedemez. Olayların bastırılmasından kısa bir süre sonra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Liu’yu “karşı devrimci bir kalkışmanın ardındaki karanlık el” ilan eder ve on sekiz ay hapse mahkum eder. Bu mahkumiyet Liu’nun ardı arkası gelmeyecek tutuklanma ve eğitim/çalışma kamplarına gönderilme sürecinin sadece başlangıcıdır. Çin ana karası dışında çeşitli yayınlarda sesini duyurmaya çalışan Liu son olarak Charter 08 olarak bilinen demokrasi dilekçesini kaleme almak suçundan tutuklanır ve 2016 yılında yeterli sağlık hizmetlerini alamadığı hapishane koşullarında hayata gözlerini yumar.

Liu Xiaobo her sözü ve hareketiyle Çin’de tartışmalı bir karakter olsa da Liu’yu uluslararası alanda tanınan ve tartışılan bir figür haline getiren süreç Nobel komitesinin 2010 yılı barış ödülünü Liu’ya verme kararıyla hız kazanır. Kararın ardından, bazı batılı aydınlar Liu’nun koşulsuz batı hayranlığını en basitinden “naif” bulurken, daha keskin eleştirmenler Liu’yu “hümanist emperyalist” olarak nitelemekten geri kalmaz. Tartışmanın en keskin virajlarından biri Nobel kararını eleştiren Tarık Ali’nin Liu’yu Amerika’nın ve NATO’nun operasyonlarına verdiği destek dolayısıyla “neocon” olarak nitelemesiyle dönülür. Ben bu yazıda büyük oranda haklı bu eleştirileri tekrar gündeme getirmek yerine Liu’nun politik mücadelesini şekillendiren ahlakçı ve dinci bakış açısına, özel olarak da 1989 Tian’anmen olayları kapsamında “pişmanlık/tövbe/günah çıkarma” kavramına değineceğim.

Liu-Xiaobo-megaphone

Son zamanlarda Batılı bazı yayın organlarında dile getirildiğinin aksine Liu Xiaobo kendini herhangi bir dinin mensubu (yani Hıristiyan) olarak tanımlamamış olsa da çalışmalarının çoğunda Hıristiyan dininin meziyetlerine ya da İsa’nın pasif direnişine hayranlık düzeyinde göndermelerde bulunmuştur. Örneğin, “Çin’de Haysiyetli Yaşamak” başlıklı makalesinde, Mao’nun Yan’an Konuşmaları sırasında halkı “devrim makinesinin çarkları” olarak tanımlamasından bu yana Çin halkının tarihsel özneliklerini kaybettiklerini (aslında hanedanlık döneminde de durum farklı değildir), değişen şartlara göre tavır alan, iki yüzlü, pasif, fırsatçı, ve sorumsuz bir yaşam biçimine mahkum edildiklerini iddia etmiştir. Dahası bu durum insanları ruhanilikten, kutsallıktan ve inançtan uzaklaştırarak maddeci bir yönelime sokmuş, hayvani bir düzeye düşmelerine sebep olmuştur. Liu’ya göre, adalet hissinden yoksun bu zombi-vari yaşam pratiğinin tam tersi örneklerse pasif direnişin sembolleri Gandi, Martin Luther King ve İsa’dır. İsa’nın merhamet ve sevgi dolu direnişi yeryüzünde mucize ve güzelliklerin hala yaşanabilmesinin teminatıdır.

Liu’nun toptancı ve özcü kültürel yorumlarının eleştirisini bir tarafa bırakarak, meseleyi tarihsel öznelik ve sorumluluk meselesine getirmek istiyorum çünkü bu ikisinin pişmanlık ve günah çıkarma kavramlarıyla yan yana gelişi Liu’nun siyaset felsefesini oldukça iyi özetliyor. Liu, chanhui (pişman olma, itiraf etme) kavramını ilk kez 2 Haziran Açlık Grevi Bildirgesi’nde dile getirdi. Bildirgenin açılış cümlesi “Açlık grevindeyiz! Protesto ediyoruz! Davet ediyoruz! Pişmanız!” idi. Burada en sondaki chanhui fiiliyle Çin halkı geçmişiyle yüzleşmeye, yüzyıllar süren “köle” ya da bizdeki tabirle “kul” mantalitesinden kurtulmaya (ki Liu’ya göre Maocu yıllardan önemli liderlerin ölümüyle yaşanan anma olaylarına kadar herşey Çin halkının bu “köleleşmiş doğasını” yansıtmaktadır) ve hayatlarının gidişatını ele almaya davet edilmektedir. Elbette Liu’nun Maocu devrim yılları boyunca günlük dile yerleşmiş, yoğun içsel ve toplumsal mücadele anlamlarını içeren pipan douzheng (eleştiri/özeleştiri savaşı) terimi yerine daha ruhani ve bireysel, hatta insanın toplumla değil tanrı gibi doğaüstü bir varlıkla diyaloğunda anlam bulabilecek, geçmişin ahlaki olumsuzlanmasına dayanan chanhui kavramını kullanması bir tesadüf değil. Kültür Devriminin getirdiği yıkımı gözlemleyen Liu, sürekli bir düşman tehdidine dayanan çatışmacı siyasetin, özellikle de sınıf savaşının, insanları otoriter liderlere ve rejimlere mahkum ettiğine, dolayısıyla insan özgürlüğünün kişinin bu toplumsal ve siyasal çatışmalardan kurtulmasıyla mümkün olduğuna inanıyordu. Diğer bir deyişle Liu, insanın özgürlük mücadelesini siyasetin dışında bir yerde, daha doğrudan söylemek gerekirse ruhani bir alanda konumlandırıyordu. Kendisinin sıkça vurguladığı üzere, batının doğu karşısındaki üstünlüğünde Hıristiyanlığın günah çıkarma eylemi önemli bir rol oynuyordu.

Liu Xiaobo Tiananmen

Bu çerçeveden bakınca ne Liu’nun Tian’anmen Meydanı’nda yaşananlara getirdiği fütursuz eleştiriler (ki bunların başında Meydan’ı “yalan ve dedikodu merkezi” diye tanımlaması ve öğrenci hareketinin ÇKP’nin kendini reforme etme sürecini geciktirdiği iddiası gelmektedir), ne de sermaye sınıfının büyümesiyle sivil toplumun gelişip aşağıdan yukarı bir değişim sürecinin başlayacağına dair inancı, bireyin tarihsel sorumluluğu konusunda yaptığı çağrılarla çelişik görünmektedir: tek tek iyi insanlardan kurulu bir toplum mükemmel toplumdur ve Çin’de insanların iyi olmasının önündeki en büyük engel halkın ruhani gelişimine taş koyan komünist ideolojidir. Liu’nun siyaset felsefesindeki alışılageldik bu aleladelik Obama’nın başkan seçilmesinden sonra yazdığı bir yorumda iyice belirginleşmektedir. Liu’nun tabiriyle “demokrasinin bereketli toprakları” Amerika, Kenya kökenli siyahi Obama’yı başkan seçerek ne kadar kapsayıcı olabileceğini kanıtlamıştır. Çin de Dalay Lama’yı başkan atayarak farklı kesimleri kucaklayabilir ve böylece ayrılıkçı hareketlerin önüne geçebilir. Çin toplumuna dair yaptığı alabildiğine hoyrat ve maalesef sığ eleştiriden sonra bu tuhaf öneri insanı şaşırtmadığı gibi Liu’nun siyaset felsefesinin pragmatik yönünü de deşifre ediyor.

Yaptığım kısa internet araştırması Liu Xiaobo ya da geçtiğimiz günlerde tedavi için Almanya’ya gitmesine izin verilen eşi Liu Xia (Liu Şiya) konusunda dünyada yer yerinden oynarken Türkiye’de konunun ilgi çekmediğine işaret ediyor. Zaten Liu’nun herhangi bir çalışmasının Türkçe çevirisine rastlamadım. O yüzden çalışma kampında eşi Liu Xia’ya yazdığı bir şiiri çevirdim ki merak edenler üslubunun tadına bakabilsin. Çinli ve yabancı pek çok meslektaşı tarafından “kültürel nihilist” olarak tanımlanan Liu keskin üslubuyla yurtdışında büyük ilgi çekerken, kendi ülkesinde yeterli desteği görememiş, ölmeden hemen önce “kimseye düşman değilim” diyerek son sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştirmiştir.

İsa’ya Bakarken

-mütevazi eşim için

Beni tanıyor musun İsa?

Sarı tenli bu Çinliyi

Hani şu insan kanına bulanmış ekmeklerin tanrılara rüşvet diye verildiği (ülkeden)

Sırf kutsiyeti ortadan kaldırmak için tanrılara ve Budalara dua ederiz

Bizim tanrılarımız altınlarla bezenmiştir

İmparator ve alimlerden asker ve azizelere

Niceleri tanrılara dönüşmüştür

Sadece nimetler ister ve asla tövbe etmeyiz

Bir sidik birikintisinde bile tanrıların suretini görürüz

Ben seni tanımıyorum, İsa

Bedenin çok zayıf ve büzülmüş

Kaburgaların tek tek gözüme batıyor

Çarmıhtaki duruşun nasıl da acımasız

Acıyı taşıyan sinirler

Hafifçe öne düşmüş bir baş

Şişmiş damarlarla örülü bir boyun

Eller, hareketsizce sarkmış

Uzamış parmaklar

Ateşteki kuru dallar gibi

İnsanoğlunun kötülüğü çok ağır

Oysa senin omuzların ne dar

Taşıyabilir misin, üstüne yüklenmiş çarmıhı?

Ağacın damarlarına sızan kan

İnsanlığı doğuracak şarabı mayalıyor

Sanırım sen bir piç idin

Zalim tanrı o zarı yırtıp

Seni yalnızlığa mahkum etti

Sırf

Tanrının sevgisini anlatasın diye, öyle mi?

Tevrat’ı okuyan müminler

Onun buyruklarında huşu bulup

Gazaplı tanrısından ürktüler

Soru yok, münazara yok

Mantık hiç yok

İnanç ya da inkar, sadakat ya da başkaldırı

O ki, ne isterse onu yaratır

O ki, yok etmek isterse seller oluşur

Tanrının şekli yoktur

Ama nefretin tohumlarını O eker

Yaradılış hikayesi bir parça eğlencelidir

Eşine rastlanmamış bir kötülüğe sebep olmuş olsa da

Atalarımız, Bilgelik Ağacı, Yılan

Tanrı eliyle bir dümen çevirdiler

İnsanoğlunun sürgününün başlamasından bu yana

Tanrı dipsiz bir çöplük oldu

O zamanlar İsa

Sen henüz doğmamıştın

Köydeki yemlik ile tanrının çarmıhı arasında

Zavallı bir çocuk

Zalim tanrıyı aşkın cismine büründürdü

Sürekli tövbe ve sonsuz kefaret

Aşk

Ne sınır ne hareket edecek yer var

Tarih öncesi karanlık gibi

26 Aralık 1998

Not: Yazıda tartışılan metinler Liu Xiaobo’nun farklı İngilizce derlemelerde yer alan makaleleridir. Çalışmaların büyük bir kısmı Perry Link ve meslektaşlarının derlediği No Enemies No Hatred: Selected Essays and Poems (2013) adlı kitapta bulunabilir. Şiir çevirisi için İngilizce ve Çince versiyonlar kullanılmıştır. Resimler sırayla South China Morning Post, tsquare.tv ve Wall Street Journal web sayfalarından alınmıştır.

Hizmetçi

Old Boy ve Lady Vengeance filmlerinden tanıdığımız Koreli yönetmen Park Chan-wook’un 2016 yapımı filmi Hizmetçi, insan doğasının tarihsel sürekliliği ve bağlamsal öngörülemezliği üzerine etkileyici bir yorum. Hikaye, 1930lu yıllarda Japon idaresindeki Kore’de geçiyor. Ana karakter Hideko (Kim Min-hee), nadide kitap kopyalarını konutundaki özel müzayedelerle satışa çıkaran sapkın bir akrabasıyla yaşarken, zamanla hizmetçisi Sookee (Kim Tae-ri) ile beklenmedik bir yakınlaşma içine girer; oysa Sookee’nin asıl amacı Hideko’nun servetini ele geçirmektir.

The Handmaiden 2

Film içindeki tüm karakterler bencilce kendi emellerine koşarken izleyicide sıradan bir kurgu hissi oluşsa da film ilerledikçe olayların hiç umulmadık noktalara vardığına tanık oluyoruz. Herkesin adeta bir satranç oyunu gibi bireysel hamlelerini yaptığı bu mantık oyununun galibi aşk ve şehvet oluyor. Sonuç tanıdık olsa da hikaye boyunca bir sonraki adımı merak ettiren her hamle seyirciyi tüm bu karmaşık problemin bir ucundan tutmaya zorluyor. Zaten yönetmen Park bir söyleşisinde ‘Pasifliği teşvik eden filmleri izlemekten zevk almıyorum. Eğer bu türden bir rahatlığa ihtiyacınız varsa, neden spa’ya gitmediğinizi anlamıyorum’ demiş. Yani seyircisini rahatsız etmek isteyen yönetmenlerden ve bu yüzden her filminde ısrarla intikam, şiddet, nefret ve benzeri temaları işliyor. Hizmetçi filminde de kadın cinselliğini bundan onlarca yıl önceki haliyle mercek altına alarak hem bugünkü porno sektörüne göndermelerde bulunmuş, hem de erkek egemen bir dünyada kadının tüm fiziksel ve duygusal gerçekliğiyle kendini var etmesinin koşullarını sorgulamış.

Kadın bir yönetmenin gözünden bambaşka yansıtılacak bu problem, Park’ın ellerinde kaçınılmaz olarak eril bakışı merkezine almış. Bu noktadan çok eleştiri götürür olmasına rağmen erkeklerin tüm bu meseleler üzerinden kendilerine bakabilmeleri için önü açık bir pencere sunuyor. Kısacası, içeriğinden metoduna, baştan aşağı eril ama bir o kadar da başarılı bir film. Her bir sahnesi ayrı tartışma konusu olabilecek yoğunluktaki filmin en başarılı noktaları olarak anlatının doğrusal olmayan kurgulanışını ve oyuncu performanslarını vurgulayarak bitireyim. Bir sonraki Park filmine kadar.

Yönetmen: Park Chan-wook

Yapım yılı: 2016

Dili: Korece